loading
Leptirasti zatvarači
Leptirasti zatvarač sa prirubnicama

Primena:

Predviđeni su za zatvaranje odnosno otvaranje poprečnog preseka cevovoda. U zatvorenom položaju strujanje vode potpuno prestaje. U otvorenom položaju diska osigurano je strujanje vode uz male gubitke. Sa zatvaračima tipa ”leptir” može se regulisati protok vode, te vrše i regulacionu funkciju. Zbog toga sa spoljnje strane kućišta postoji strelica koja pokazuje otvorenost zaptivnog diska. Otvaranje i zatvaranje leptira vrši se preko reduktora, koji je dimenzionisan tako da sa malim momentom može savladavati velike sile.

Tehnički crtež:
pogon preko ručice ;
NP 6 ;
NP 10 ;
NP 16 ;
NP 25 

Izvođenje:

Kućište zatvarača je izvedeno u zavarenoj konstrukciji visoke krutosti. Posle zavarivanja vrši se termička obrada, ukoliko je potrebno radi zaostlih napona. Na disku je ugrađena profilisana guma velike tvrdoće i pričvršćena je zavrtnjima. Zaptivanje poluvratila i poluosovine je izvedeno pomocu “O” prstenova koji naležu na fine površine.

Materijal i način zaštite:

Leptirasti zatvarač čelične konstrukcije se ispituje na: ultrazvučno ispitivanje materijala, radiografsko snimanje i kontrola varova, hidrauličko ispitivanje na čvrstoću i zaptivnost. Zaštita protiv korozije se vrši sa unutrašnje strane bojama na bazi epoksidnih smola, a sa spoljnje strane zaštitnim bojama protiv korozije.

Leptirasti zatvarači
Leptirasti zatvarač tip ``Stigo``

Primena:

Leptirasti zatvarač tipa “Stigo” se najčešće koristi u cevovodima kao zaporni uređaj. Takođe može da vrši regulacionu ulogu ali samo onda kada je brzina strujanja fluida relativno mala. U odnosu na slične uređaje leptirasti zatvarač tipa ”stigo” ima značajne prednosti: znatno manja masa i ugradbene mere utiču na smanjenje potrebnog prostora za ugradnju, ubrzavaju i olakšavaju montažu, rukovanje, upotrebu i održavanje. Leptirasti zatvarač tipa ”Stigo” ima vrlo široku lepezu primene počev od postrojenja za pitku vodu, morsku, tehnološku, geotermalnu, otpadnu i drugih voda sve do postrojenja u hemijsko-prehrambenoj industriji, u industriji alkoholnih i bezalkoholnih pića, nafte i naftnih derivata, vazduha i raznih vrsta kiselina i gasova. Može se slobodno reći da se leptirasti zatvarač tipa ”Stigo” koristi svugde gde postoji potreba za apsolutnim zatvaranjem.

Tehnički crtež:

“ručka” ;
“pogon sa navojnim vretenom” ;
“elektropogon”

Izvođenje:

Leptirasti zatvarač tipa “Stigo” izarađuje se u verzijama zavisno od nazivnog precnika od DN 50 do 1000 i optimalnih radnih temperatura fluida od 20°C do +150°C. Isporučuje sa sa različitim tipovima pogona u zavisnosti od želje kupca. Za manji prečnik koristi se ručni pogon preko ručice, a za veće prečnike preko pužnog reduktora. Na zahtev kupca isporučuju se još i elektromotorni, hidraulični ili pneumatski pogon.


Materijal i način zaštite:

Kućište leptirastog zatvarača tipa “Stigo” je odlivak i u zavisnosti od fluida može biti: prohronski, čelični, aluminijumski ili od sivog liva. Leptir (disk): gumirani, čelični ili prohronski. Osovina je čelična ili prohronska a manžentna i zaptivka su od gume kose su, u zavisnosti od fluida, perbunan ili silikatna guma.