loading
Dilatacioni kompenzatori
Dilatacioni kompenzator

Primena:

Dilatacioni kompenzator ugrađuje se u cevovodne instalacije kao elemenat koji preventivno kompenzira pomeranja, koja su posledica toplotnih i drugih dilatacija, koristeći raspoloživa pomeranja u granicama ±e. Ugradnjom kompenzatora znatno je olakšana ugradnja armature i drugih uređaja

Tehnički crtež

Izvođenje:

Konstrukcija jednostavna i pouzdana, zadovoljava najviše zahteve sigurnosti i funkcionalnosti, dobijena je zavarivanjem delova prethodno oblikovanih postupcima obrade deformacije. Zaptivanje je obezbeđeno zaptivnim “O” prstenom smeštenim u žleb koji obrazuje kućište i pritezna prirubnica. Time je omogućeno naknadno pritezanje u toku eksploatacije kompenzatora.

Materijal:

Zavisno od osobine radnog fluida sastavni delovi dilatacionog kompenzatora izrađuju se od: cevni naglavak i pritezna prirubnica su od čelika Č0361; cev pokretnog naglavka je od čelika otpornog na koroziju; a zaptivni “O” prsten od perbunana N.

Površinska zaštita:

Dilatacioni kompenzatori se zaštićuju standardno, spolja i iznutra bojenjem bojama koje su na bazi epoksidnih smola. Posebno bojenje u slučaju primene za pitku vodu. Vijci i navrtke zaštićeni su galvanskim prevlakama.

NAPOMENA:

Po želji kupca graničnik otvorenosti dilatacionog kompenzatora može se izbaciti na spoljnu konstrukciju istog.

Dilatacioni kompenzatori
Dilatacioni kompenzator prema DIN 3340

Primena:

Dilatacioni kompenzator ovog tipa ugrađuje se u cevovodne instalacije kao element koji prvenstveno kompenzira vrlo velika aksijalna pomeranja koja su posledica toplotnih i drugih dilatacija.

Tehnički crtež

Izvođenje:

Konstrukcija jednostavna i pouzdana. Zaptivanje je obezbeđeno posebno profilisanim gumenim prstenom smeštenim u žleb koji obrazuje kućište i pritezna prirubnica. U kućištu kompenzatora ugrađen je centrirač pokretnog naglavka kao i skidač prljavštine sa hromirane cevi pokretnog naglavka. Dodirna površina između cevi pokretnog naglavka i pritezne prirubnice ostvarena je mekim dihtovanjem. Cev pokretnog naglavka može se izraditi od čelika presvučenog prohronom ili od SL 22 zaštićena odgovarajućom zaštitom protiv korozije. Na cevi pokretnog naglavka postoji graničnik maksimalne otvorenosti dilatacionog kompenzatora.

Materijal i način zaštite:

Zavisno od osobine radnog fluida sastavni delovi dilatacionog kompenzatora izrađuju se od: cevni naglavak i pritezna prirubnica su od čelika Č0361; cev pokretnog naglavka je od čelika otpornog na koroziju; a zaptivni “O” prsten od perbunana N.