loading
Proizvodi od gume
Gumeni zaptivači sa čeličnom ispunom i bez čelične ispune

Primena:

Gumeni zaptivači sa čeličnom ili bez čelične ispune koriste se kao zaptivke kod svih prirubničkih veza. Rade se u veličinama od DN 50 do DN 1400. Gumeni zaptivač sa čeličnom ispunom poseduje u sebi čelični umetak koji ne dozvoljava gumi da se uvija i time olakšava montažu elemenata na terenu. Na zaptivačima oba tipa postoje takozvane ušice koje služe da bi zaptivače mogli da pridržimo prilikom ugradnje.

Tehnički crtež

Izvođenje:

Gumeni zaptivač sa čeličnom ispunom izrađujemo od čelika koji je obložen (vulkaniziran) kvalitetnom gumom.

Materijal i način zaštite:

Gumeni zaptivači se izrađuju od kvalitetne gume i zbog toga nije potrebna nikakva zaštita.

Proizvodi od gume
Gumeno zaptivni prsten za livene cevi ``Ži`` spoj DN 80 - 500

Primena:

Gume za ”Ži” spoj koriste se za ostvarivanje veze i zaptivanje kod livenih cevi sa naglavkom. Fizičko – hemijske karakteristike i kvalitet gume za pitku vodu je po JUS G.E1.021, a za ostale namene (naftovode i dr.) prsten je posebno označen neizbrisivom drugom bojom. Tvrdoća meke gume je 50 -5 Sh , a tvrde gume 75 – 5 Sh. Guma je homogena, bez mehurića, rupa, naprslina na sastavu meke i tvrde gume i bez ispupčenja na sastavu alata.

Tehnički crtež

Izvođenje:

Gumeno zaptivni prsten za cevi se izrađuje od gume dve tvrdoće 50 – 5 Sh i 75 – 5 Sh.

 

Materijal i način zaštite:

Zbog svojih hemijsko fizičkih osobina za ovu gumu nije potrebna posebna zaštita.

Proizvodi od gume
Kosa guma

Proizvodi od gume
Gumice holendera vodomera