loading
Elementi za spajanje
Montažni demontažni deo

Tehnički crtež:

“BVK”
“A.D.”
“D.S.”

Primena:

Montažno – demontažni deo tip A, Ad i BVK, ugrađuje se u cevovodne instalacije kao elemenat za spajanje, koji omogućuje laku i jednostavnu ugradnju cevovodne armature i drugih uređaja, koristeći raspoloživo podešavanje ugradne dužine u granicama ±^1.

Izvođenje:

Jednostavna i pouzdana konstrukcija koja zadovoljava i najviše zahteve sigurnost i funkcionalnosti dobijena je zavarivanjem delova prethodno oblikovanih postupcima obrade deformacijom. Zaptivanje je obezbeđeno zaptivnim ”O” prstenom smeštenim u žljebu koji obrazuje kućište i prirubnica, tako da je omogućeno naknadno pritezanje u toku eksploatacije.

Materijal i način zaštite:

Zavisno od osobine radnog fluida, sastavni delovi montažno – demontažnog dela izrađuju se od :

  1. za neagresivne fluide izrada od ugljeničnog čelika: cevni naglavaci i pritezna prirubnica od Č 0361; zaptivni ”O” od perbunana
  2. za agresivne fluide izrada od čelika otpornog na hemijske uticaje, a primenjeni materijali su uslovljeni osobinama radnog fluida.

Zaštita protiv korozije se vrši sa unutrašnje strane bojama na bazi epoksidnih smola, a sa spoljne strane zaštitnim bojama protiv korozije.

Elementi za spajanje
Elastična spojka DN 80 - 1200

Primena:

Ovaj spoj se koristi za ostvarivanje prirubničke veze cevi sa bilo kojim drugim elementom (hidrantom, zatvaračem, prirubnicom i dr). Spojka se montira na spoljni prečnik cevi bez obrade cevi i bez varenja. Može se montirati na sve tipove cevovodnog materijala (plastika, azbest-cementna, livena, čelična, poliester). Vrlo su lake za montažu. Njena konstrukcija sa ugrađenom posebno profilisanom gumom garant su čvrstog i pouzdanog spoja.

Tehnički crtež DN 80-700

Izvođenje:

Elastične spojke izrađujemo od DN 80 do DN 1200 i za pritiske od PN 6 do PN 16. Izrađene su od nodularnog liva ili čelika .

Materijal i način zaštite:

Zaštita protiv korozije se vrši  epoksidnim prahom, a vijci i navrtke su zaštićeni galvanizacijom.

Elementi za spajanje
Elastična spojka za lom DN 40-1200

Primena:

Elastična spojka za lom je tehničko rešenje za spajanje raznorodnih cevi istog nazivnog otvora. Osnovna namena spojke je da brzom intervencijom saniramo naprsnuće ili lom cevi. U slucaju loma azbestne, livene, plasticne ili čelične cevi ubacuje se nova cev ili parče cevi i povezuje elastičnom spojkom za lom brzo i sigurno. Razlika između union spojke za lom i elastične spojke za lom je u tome što je za e.s.l. potreban jako mali prostor za ugradnju (zbog mogućnosti ubacivanja ”prsten po prsten” na mestu kvara).

Tehnički crtež DN 40-1200

Kod ove spojke obavezno je naglasiti vrstu cevi koja se želi ubaciti na mesto kvara.

Izvođenje:

Elastične spojke za lom izrađujemo od DN 40 do DN 1200 i za pritiske od PN 6 do PN 16. Izrađene su od nodularnog liva ili čelika .

Materijal i način zaštite:

Zaštita protiv korozije se vrši epoksidnim prahom, a vijci i navrtke su zaštićeni glavanizacijom.

Elementi za spajanje
Union spojka DN 50 - 300

Primena:

Union spojka je nova generacija elastičnog spoja za vezivanje svih tipova cevi istog nazivnog otvora koje se koriste u vodovodima sa ventilom ili prirubnicom. Konstrukcija je proistekla iz potrebe vodovodnih radnih organizacija za lakše rešavanje problema koje imaju pri radu. Osnovni problemi su vrlo velika raznovrsnost cevi koje se koriste pri razvodu vode. Raznovrsnost cevi se ogleda kako u smislu materijala od koga se prave tako i po spoljnom prečniku istih.

Tehnički crtež

Spoljni prečnik cevi u odnosu na nazivni otvor iste ima nekoliko veličina tako da je do sada za svaku cev morala da se ugradi posebna spojka. Ovom spojkom je taj problem rešen tako što u eksploataciji pokriva vrlo velik dijapazon spoljnih prečnika.

10 pokriva plastičnu cev 110, čeličnu 114,3, livenu 118, plastičnu 125 i azbestnu svih tipova od 132. Union spojka je vrlo laka za montažu.

Izvođenje:

Njena konstrukcija sa ugrađenom posebno profilisanom gumom garant su vrlo čvrstog i pouzdanog spoja. Fiksna i pritezna prirubnica izrađeni su od sivog liva SL22, a pritezni zavrtnji su izrađeni od čelika.

Matertijal i način zaštite:

Union spoj zaštićen je standardno spolja bojenjem na bazi epoksidnih smola, iznutra posebnom temeljnom bojom i epovenom kada je u pitanju voda za piće .Vijci i navrtke zaštićeni su galvanskom prevlakom.

Elementi za spajanje
Union spojka za lom DN 65-300

Primena:

Union spojka je novo rešenje za spajanje raznorodnih cevi istog nazivnog otvora. Osnovna namena spojke je da se brzom intervencijom sanira prsnuće i lom cevi. U slučaju loma cevi: azbestne, livene, plastične ili čelične ubacuje se nova cev i povezuje se sa union spojkom brzo i sigurno. Pokriva vrlo širok opseg spoljnih prečnika cevi. Primera radi ukoliko je prsla azbestna cev N o 100 tip D spoljnog prečnika 132 ista se može sanirati sa plastičnom cevi N o 10 spoljnog prečnika 110.

Tehnički crtež

Izvođenje:

Zavisno od vrste radnog fluida, sastavni delovi union spoja za lom se izrađuju od: cevni naglavak i pritezna prirubnica od Sl 22, vijci (klasa tvrdoće) 5.8, navrtka (klasa tvrdoće) 6, zaptivni prstenovi perbunan N.

Materijal i način zaštite:

Union spojka se zaštićuje standardno, spolja i iznutra bojenjem, bojama na bazi epoksidnih smola. Posebno bojenje u slučaju za pijaću vodu.

Elementi za spajanje
Expres spojka (kuplung spojka)

Primena:

Ova spojnica se izrađuje od nerđajućeg čeličnog lima. Postavlja se oko cevovoda na mestu preloma, a kao zaptivni materijal koristi se profilisana guma određene tvrdoće. Prednosti ove spojke ogledaju se u brzoj montaži, malom potrebnom prostoru (mali rov), angažuje se manje radne snage i lakoća otklanjanja kvarova.

Tehnički crtež

Izvođenje:

Konstrukcija je vrlo jednostavna i pouzdana. Zaptivanje je obezbeđeno posebno profilisanom gumom.

Materijal i način zaštite:

Ekspres spojka je izrađena od nerđajućeg čeličnog lima i zbog samog načina izrade nije potrebna nikakva antikorozivna zaštita.

Elementi za spajanje
Kandžasta spojka za plastične cevi

Primena:

Kandžasta spojka služi za spajanje plastičnih cevi sa pocinkovanim cevima, za nastavljanje plastičnih cevi, za obezbeđivanje ogranka za kućni vodovodski priključak. Prednosti koje pruža ova spojka se ogledaju u tome što se spajanje vrši prema spoljašnjem prečniku, tako da nema potrebe za zagrevanje plastične cevi. Na ovaj način cevni materijali zadržavaju upotrebne karakteristike.

Tehnički crtež

Izvođenje:

Poklopac i telo kandžaste spojke izrađeni su od CuZn 39Pb2, dok su potiskivač i usmerivač izrađeni od čelika Č 0143 P2. Dihtung koji se nalazi između usmerivača i tela izrađen je od prerbunana.