loading
Usisne korpe
Žablji poklopac sa ventilom

Primena:

Usisna korpa sa ventilom je jednostrani zaporni organ koji se gotovo uvek ugrađuje na početku usisnog cevovoda. Za razliku od usisne korpe bez ventila onemogućuje povratak fluidne struje u potisnom pravcu sa ciljem onemogućavanja ulaska krupnih stranih tela u cevovod. Oblik konstrukcije je veoma povoljan tako da su hidraulički otpori veoma mali. Svetla površina sita je nekoliko puta veća od svetle površine nazivnog prečnika usisne korpe.

Tehnički crtež

Izvođenje:

Usisna korpa se isporučuje sa ventilom i prirubnicama bušenim prema JUS M.B6.031 ili DIN 2502 za NP 10. Isporuke sa prirubnicama prema normi 1882 ili drugih treba posebno naglasiti.

Materijal i način zaštite:

Kućište i poklopac su od čelika. Sedište je od prohrona a dihtujuća površina zatvarača je od perbunana. Sito je od pocinčanog lima a na poseban zahtev se može izraditi od prohrona ili bakra.

Usisne korpe
Žablji poklopac bez ventila

Primena:

Usisna korpa bez ventila služi za sprečavanje ulaza većih stranih tela u usisni cevovod. Hidraulički oblik je vrlo povoljan, tako su otpori strujanja svedeni na minimum.

Svetla površina sita je nekoliko puta veća od svetle površine nazivnog otvora usisne korpe.

Tehnički crtež

Izvođenje:

Usisna korpa se isporučuje bez ventila i prirubnicama bušenim prema JUS M.B6.031 ili DIN 2502 za NP 10. Isporuke sa prirubnicama prema normi 1882 ili drugih treba posebno naglasiti.

Materijal i način zaštite:

Kućište i poklopac su od čelika. Sedište je od prohrona a dihtujuća površina zatvarača je od perbunana. Sito je od pocinčanog lima a na poseban zahtev se može izraditi od prohrona ili bakra.